Công ty TNHH sản xuất VEGASUN

Các cột mốc đáng nhớ

 • 2002
  Kinh doanh ngành kim khí điện máy & máy nước nóng năng lượng mặt trời
 • 2003
  Kinh doanh ngành kim khí điện máy, máy tính, camera quan sát, tổng đài nội bộ & nhập khẩu máy nước nóng năng lượng mặt trời
 • 2004
  Thành lập xưởng sản xuất bình nước nóng năng lượng mặt trời loại ống chân không
 • 2005
  Mở rộng nhà máy sản xuất bình nước nóng năng lượng mặt trời loại ống chân không, bồn bảo ôn công nghiệp